Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Välfärdens förutsättningar SOU 2000:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den forskarantologi som presenteras här har fått namnet Välfärdens förutsättningar eftersom bidragen till stor del behandlar de omvälvande förändringar som skedde på flera arenor. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden och demografins område; förändringar som är centrala för att förstå såväl socialpolitikens utmaningar som villkoren för människors välfärd och ofärd under decenniet. Det råder dock ingen knivskarp skiljelinje mellan välfärdens förutsättningar och dess utfall. Flera av bidragen i denna volym behandlar därför spörsmål som i sig utgör förutsättningar för välfärd och socialpolitik men som också kan betraktas som rena välfärdsutfall.