Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Advantage Sweden - en kraftsamling för ökad rekrytering av utländska studenter till Sverige SOU 2000:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningarna för att öka antalet studenter från andra länder, särskilt utanför EES-området, vid Sveriges universitet och högskolor. I uppdraget ingick även att utreda frågan om att avgiftsbelägga utbildning för studenter utanför EES-området.