Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Att spränga gränser. Bioteknikens möjligheter och risker SOU 2000:103

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En svensk bioteknikpolitik Kommittén föreslår i 21 punkter riktlinjer för en svensk bioteknikpolitik. Syftet är - att stärka Sveriges möjligheter att ta tillvara bioteknikens möjligheter till nytta för de enskilda medborgarna, näringslivet och miljön, - att främja kunskapsuppbyggnaden inom området och underlätta att forskningens resultat omsätts i praktiska tillämpningar under etiskt godtagbara former och med bemästrande av risker och - att kraftigt förstärka medborgarnas möjligheter till insyn, delaktighet och medinflytande.