Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Karriärvägledning.se.nu SOU 2001:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att stärka såväl den enskildes möjligheter till en neutral och oberoende vägledning som en ny utbildning till vägledare. Utredaren Ingegerd Sahlström framhåller att hon i sitt utredningsarbete framför allt upplevt att bristen på samordning mellan olika sorters vägledning missgynnat den som söker stöd i sina valsituationer och att individens rätt till vägledning inte tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt.