Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ofärd i välfärden SOU 2001:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Med föreliggande forskarantologi Ofärd i välfärden riktar Kommittén Välfärdsbokslut särskild uppmärksamhet mot två aspekter av 1990-talets välfärdsutveckling. Den första handlar om livsvillkor för grupper som tidigare i vårt arbete identifierats som fördelningsmässigt missgynnade under decenniet. I tur och ordning behandlas villkoren för ensamstående mödrar, invandrare och ungdomar, med ett fokus särskilt riktat mot inkomster och arbete. Den andra berör mer tydliga uttryck för ofärd, närmare bestämt socioekonomisk marginalisering så som det kommer till uttryck i långvarigt socialbidragstagande samt utsatthet för brott. Antologin är upplagd så att det första temat framförallt behandlas i de tre första kapitlen, och det andra i de två avslutande. Några vattentäta skott mellan de olika delarna existerar dock inte. De kapitel som handlar om grupper lyfter också frågor om marginalpositioner och utsatthet, och de kapitel som beskriver ofärd gör till väsentlig del detta med utgångspunkt från utvecklingen för de inledningsvis behandlade grupperna.