Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Fred och säkerhet - säkerhetspolitiska utredningen SOU 2002:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslöt den 5 oktober 2000 att tillkalla en särskild utredare för att redovisa och analysera den säkerhetspolitiska miljö i vilken Sverige hade att verka under perioden 1969-1989 samt redovisa och analysera det svenska säkerhetspolitiska agerandet, politiskt och militärt, under samma period.