Statens offentliga utredningar från Statsrådsberedningen

Guide på Internet-ett stöd för medborgarens möte med det offentliga SOU 2002:20

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande från utredningen om SverigeDirekt. SverigeDirekt är en gemensam portal på Internet för den offentliga sektorn.