Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vinst för vården SOU 2002:31

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

På grund av tekniska problem saknar pdf-dokumentet figurerna 2.4 och 4.1 De återfinns i sin helhet i den tryckta upplagan Utredningen Vårdens ägarformer vinst och demokrati ger i detta betänkande underlag för diskussion om behov och eventuella former för en mer varaktig reglering av var och under vilka villkor som privata företag med vinstsyfte skall ha möjlighet att medverka i den gemensamt finansierade vården och omsorgen. Avsikten är att belysa behov och föreslå vad som eventuellt skall ersätta lagen (2000:114) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan, som temporärt förbjuder landstingen att överlåta driften av akutsjukhus till den som avser att driva verksamheten i vinstsyfte.