Statens offentliga utredningar från Statsrådsberedningen

Den gemensamma valdagen och andra valfrågor SOU 2002:42

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande av 1999 års författningsutredning.