Statens offentliga utredningar från Statsrådsberedningen

EU - demokratiskt och effektivt? SOU 2002:82

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I detta betänkande analyseras förutsättningarna för demokrati och effektivitet i EU:s beslutsfattande.