Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet SOU 2002:116

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslår utredaren att: 1. Sverige fortsätter att använda nationell lagstiftning under 2-7 år när det gäller arbetstagare från de nya medlemsländerna. Utlänningsförordningen justeras. 2. Migrationsverket ges direktiv om - maximal handläggningstid om 14 dagar för arbetstillstånd, - att samarbeta med Riksskatteverket och Patent- och registreringsverket för bättre kontroll av arbetserbjudanden, - att förlänga arbetstillstånd för medborgare i kandidatländerna som redan finns här. 3. Riksskatteverket ges direktiv om - att ej folkbokföra personer utan uppehållstillstånd, - att samverka med Migrationsverket och Patent- och registreringsverket om en snabb rutin för Migrationsverkets kontroll av arbetserbjudandens seriositet. 4. Patent- och registreringsverket ges direktiv om att samverka med Riksskatteverket och Migrationsverket om en snabb rutin för Migrationsverkets kontroll av arbetserbjudandens seriositet. Patent- och registreringsverket ges anslag för detta. 5. Arbetsmarknadsstyrelsen ges direktiv om - att ändra riktlinjerna om arbetstillstånd för arbetstagare från de nya EU-länderna som får anställning här, - att ändra riktlinjerna om arbetstillstånd för arbetstagare från kandidatländerna som redan finns här, - att ge invandrare i bristyrken rätt till arbetsmarknadspolitiska åtgärder i vissa fall även om de har arbete, - att öka köpen av arbetsmarknadsutbildning från kommunerna inom vårdområdet. 6. Regeringen inbjuder i samarbete med AMS arbetsmarknadens parter till en överenskommelse om gemensamt organiserad rekrytering vid stora arbetskraftsbehov. 7. Regeringen inbjuder kommuner och landsting till en erfarenhets- och informationskonferens.