Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

AHA - utredningsinstitut och mötesplats SOU 2003:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet redovisas resultatet av den del av utredningsuppdraget som avser förslag till utformning och närmare inriktning av en analysgrupp inom området hälsa och ohälsa i arbetslivet. Enligt direktiven ska utredaren föreslå hur en sådana analysgrupp ska kunna bidra till att · en samlad bild av ohälsan på arbetsmarknaden redovisas, · kunskaperna om ohälsan på arbetsmarknaden kontinuerligt uppdateras, · i sammanhanget relevanta forskningsresultat tas tillvara på ett konstruktivt sätt och · enighet om den redovisade ohälsobilden skapas.