Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Innovativa processer SOU 2003:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I utredningen presenteras fem förslag på hur kommuner och landsting kan förbättra och förnya sina verksamheter genom innovativa processer. Fyra av förslagen syftar till att på olika sätt stärka verksamheter inom kommuner och landsting. Det femte förslaget handlar om att stärka tillväxten, vilket leder till mer resurser för att bland annat finansiera välfärdstjänster.