Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Unga utanför SOU 2003:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna utrednings direktiv användes uppgifter från arbetskraftsundersökningarna (AKU) för att göra preliminära beräkningar av antalet unga utanför. AKU visar att antalet 1624-åringar som inte studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon annan känd sysselsättning vuxit markant under 1990-talet. Man har använt sig av SCB:s longitudinella databas LOUISE för att analysera hur många och vilka de unga utanför är. I LOUISE finns uppgifter om samtliga invånare äldre än 15 år. Från det totala antalet 16-24-åringar, som 2002 var ca 940 000 personer, har man kunnat särskilja en grupp om ca 25 000-30 000 personer som har betydande problem att etablera sig i samhället och som därför behöver ett ökat stöd från samhällets sida.
Laddar...