Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för fred och EU:s krishantering m.m. en översyn SOU 2003:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Partnerskap för fred (PFF) är ett internationellt fredssamarbete mellan Natomedlemmar och andra stater, i huvudsak europeiska. Sverige anslöt sig till PFF-samarbetet i maj 1994. Inför PFF-samarbetet antog Sverige ett avtal om rättslig status för ett lands styrkor när de befinner sig på en annan avtalsparts territorium PFF-avtalet vilket innehållsmässigt utgörs av Nato Status of Forces Agreement (Nato SOFA).