Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En ny doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och tillväxt SOU 2004:27

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Genomförandet av förslagen innebär: en långsiktig förstärkning av svensk forskning, en tydligare väg genom utbildningssystemet, ett ökat kunskapsutbyte mellan utbildning, forskning och det övriga samhället, bättre förutsättningar för ökad tillväxt inom företag och andra samhällssektorer, förbättrad rekrytering av underrepresenterade grupper till doktorsutbildning och forskarkarriär, stärkt profileringsmöjlighet vid olika lärosäten och fler tvärvetenskapliga samarbeten, ökade möjligheter till internationell rörlighet.