Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering - prioritering SOU 2004:53

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utgångspunkten har varit en koncentration på två huvudfrågor. Den första frågeställningen avser vilka insamlingstekniker som Statens ljud- och bildarkiv skall använda. Utredaren behandlar i betänkandet om Statens ljud- och bildarkiv skall göra egen inspelning (i direktivet benämnt egen referensbandning). Den andra frågeställningen avser förutsättningarna för det långsiktiga bevarandet av Statens ljud- och bildarkivs analoga samlingar. I detta avseende behandlas vad som krävs för att föra över materialet till digitala medier så kallad migrering.