Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Migration och integration - om framtidens arbetsmarknad SOU 2004:73

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I bilaga 4 till Långtidsutredningen 2003/04 "Migration och integration - om framtidens arbetsmarknad" diskuteras hur samhället kan förbättra villkoren på arbetsmarknaden för dem som invandrat till Sverige och förutsättningarna för att Sverige i framtiden ska kunna attrahera arbetskraft från andra länder.