Statens offentliga utredningar från Statsrådsberedningen

Sluta strunta i EU - EU 2004-kommitténs förslag till permanent bidragsgivning och utåtriktad verksamhet SOU 2004:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet "Sluta strunta i EU - EU 2004-kommitténs förslag till permanent bidragsgivning och utåtriktad verksamhet" (SOU 2004:82) presenterar kommittén ett förslag om hur arbetet med att långsiktigt stimulera till en bred debatt i Sverige om EU bör utformas. Inte minst med tanke på det låga och sjunkande deltagandet i valen till Europaparlamentet är det angeläget att medborgarnas möjligheter att delta i EU-debatten stärks, anser kommittén. I EU 2004-kommittén ingår följande ledamöter: - Sören Lekberg (s), ordförande - Gunilla Carlsson (m) - Karin Granbom (fp) - Hillevi Larsson (s) - Åke Pettersson (c) - Yvonne Ruwaida (mp) - Ingvar Svensson (kd) - Willy Söderdahl (v)