Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna ID-nummer: SOU 2004:112