Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna SOU 2004:112