Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid ID-nummer: SOU 2004:119