Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid SOU 2004:119