Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Introduktion av förnybara fordonsbränslen SOU 2004:133

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande från Utredningen om förnybara fordonsbränslen. Den 3 juli 2003 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå nationella mål och strategier för en fortsatt introduktion av förnybara fordonsbränslen Utredarens uppdrag var även att, enligt kommittédirektiv, analysera möjligheten att införa någon form av drivmedelcertifikat (s.k. gröna certifikat) för att främja introduktionen av förnybara fordonsbränslen. I januari 2004 överlämnades delbetänkandet "Förnybara fordonsbränslen nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessabränslen kan ökas" (SOU 2004:4). I delbetänkandet presenterades ett lagförslag för hur en nationell och heltäckande distribution av förnybara fordonsbränslen skulle kunna se ut. I delbetänkandet föreslogs också ett nationellt mål för år 2005.