Skäligt pris på fjärrvärme SOU 2004:136

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har bland annat varit att belysa fjärrvärmens konkurrenssituation och föreslå åtgärder för att bättre skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme.