Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Reformerat system för insättningsgarantin SOU 2005:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Insättningsgarantin skyddar insättningar hos banker, värdepappersinstitut och kreditmarknadsföretag vid konkurs. Den maximala ersättningsnivån är 250 000 kronor. Systemet finansieras genom avgifter som tas ut av företagen. I dag uppgår avgiften till 0,1 procent av de garanterade avgifterna. Utredningen föreslår bland annat att insättningsgarantin framöver ska följa de principer som gäller annan statlig garantigivning. Det betyder att avgifterna för insättningsgarantin framöver kommer att sättas av den ansvariga myndigheten så att de förväntas täcka såväl förväntade infrianden som administrationskostnader under garantiperioden (självkostnadsprincipen).