Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde SOU 2005:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

2004 års utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning lämnar i betänkandet förslag om att det skattemässiga resultatet ska kopplas till värdeförändringar som beror på reglerna om värdering till verkligt värde. Förslaget innebär att värdeförändringar på kapitaltillgångar och inventarier direkt påverkar det skattemässiga resultatet.