Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Efter flodvågen - det första halvåret SOU 2005:60

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Rapport från Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen. Regeringen beslutade vid sammanträde den 10 januari 2005 att bemyndiga chefen för Försvarsdepartement att tillkalla ett nationellt råd som ska verka för samordning av svenska myndigheters insatser för hjälp och stöd till dem som drabbats av naturkatastrofen i Asien (dir. 2005:1). Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Björklund, förordnade den 10 januari 2005 generaldirektören Kerstin Wigzell att vara ordförande i det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien (Fö 2005:01). Rådet överlämnar härmed betänkandet Efter flodvågen - det första halvåret (SOU 2005:60).