Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Ägaransvar vid trafikbrott SOU 2005:86

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att undersöka särskilt de juridiska förutsättningarna för att införa någon form av ansvar för fordonsägaren när hans eller hennes fordon används vid hastighetsöverträdelser och andra trafikförseelser som kan övervakas och upptäckas genom automatiska system.