Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting SOU 2005:110

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rådet för kommunala analyser och jämförelser presenterar följande förslag i betänkandet: - Ett projekt genomförs i samverkan mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting med syftet att via systematisk benchmarking öka produktivitet och effektivitet i kommuner och landsting. - De statistikansvariga myndigheterna och Sveriges Kommuner och Landsting vidtar åtgärder så att nyckeltalen om landstingens finanser och verksamhet blir tillgängliga vid samma tidpunkt som motsvarande nyckeltal för kommunerna. - Åtgärder vidtas avseende statistiken om verksamhet som finansieras av kommuner och landsting och genomförs i alternativa driftsformer, så att statistikens detaljeringsgrad motsvarar statistiken för egen regi. - Kommunerna rekommenderas att använda den standardiserade attitydundersökning avseende invånares och brukares attityder till kommunal service som utredningen arbetat fram.
Laddar...