Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

e-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle SOU 2005:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

24-timmarsdelegationen föreslår bland annat att staten bör lämna bidrag till kommunerna för att utveckla sina e-tjänster och att regeringen bekostar införandet av e-id för hela den offentliga sektorn under de kommande åren. e-tjänster omfattar inte bara internet utan även andra servicekanaler som telefon och sms. Allt fler utnyttjar i dag möjligheterna till självbetjäning i kontakterna med statliga myndigheter och kommuner. Utbudet av tjänster har ökat och fler känner sig trygga med att använda elektroniska medier. Under perioden augusti-september 2005 besökte 2,9 miljoner personer offentliga webbplatser, vilket motsvarar 60 procent av alla aktiva Internetanvändare i Sverige. Delegationen pekar särskilt på hur e-tjänster kan förbättra kontakterna när flera myndigheter och huvudmän är inblandade, exempelvis för multisjuka. Sekretessen sätter ofta stopp för att samma information ska kunna förmedlas till alla inblandade parter. Genom att skapa "min sida" kan den enskilde kontrollera den personliga informationen och samtidigt ge möjlighet till säker kommunikation med flera parter inom den offentliga sektorn. För att den offentliga sektorn ska kunna erbjuda e-tjänster krävs i många fall elektronisk identifiering och underskrift. Ett betydande steg har tagits genom det avtal som nyligen slöts mellan nio av de största offentliga aktörerna och Föreningssparbanken, Nordea och Telia för 2006-2007.