Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Skola & Samhälle SOU 2006:1

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om entreprenad i gymnasieskolan och frågan om kommuners möjlighet att anordna gymnasieutbildning i även andra former än ett direkt huvudmannaskap. Översynen av entreprenadreglerna ska avse både vilka inslag i verksamheten som bör kunna läggas ut på entreprenad och till vem ett sådant uppdrag ska få lämnas.