Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Rattfylleri och sjöfylleri SOU 2006:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Rattfylleriutredningen som har haft i uppdrag att göra en utvärdering och översyn av rattfyllerilagstiftningen och bland annat se över vilka effekter tidigare reformer har haft på trafiksäkerhetsområdet. Utredningen har också haft i uppdrag göra en fortsatt översyn av sjöfyllerilagstiftningen.