Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder SOU 2005:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) som tidigare lämnat åtta delrapporter. I detta betänkande diskuteras bland annat om den misstänktas medverkan vid utredningen av sina egna brott kan tas tillvara för att korta utredningstiden.