Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Detaljhandel med nikotinläkemedel SOU 2006:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att detaljhandel till konsument med receptfria läkemedel innehållande nikotin (receptfria nikotinläkemedel) skall få bedrivas av andra näringsidkare än Apoteket AB. Förslaget som innebär att ett tillståndssystem införs syftar bl.a. till att öka tillgängligheten av receptfria nikotinläkemedel för att minska rökning och stärka det hälsofrämjande arbetet mot tobak i Sverige. Näringsidkare som vill sälja preparaten måste emellertid uppfylla vissa krav på bl.a. lokaler utrustning och personal samt ha fyllt 18 år och ha tillgång till farmacevtisk kompetens. Det är enligt utredningens mening önskvärt att detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel kan ske på olika typer av platser, t.ex. där tobak säljs och i lokaler som har serveringstillstånd. Läkemedelsverket föreslås som handläggande myndighet av tillståndsärendena och tillsynsmyndighet. Finansieringen av verkets nya uppgift föreslås bli finansierad genom ansöknings- och årsavgifter för berörda näringsidkare.