Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nya skatteregler för idrotten SOU 2006:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Idrottsskattekommittén har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskattningen av idrottsföreningar och idrottslig verksamhet samt vissa särskilda frågor om beskattningen av idrottsutövare och idrottsfunktionärer. Kommittén föreslår bland annat förenklade och tydligare skatteregler för idrottsföreningar som bedriver näringsverksamhet samt en regel som klargör hur stor andel professionella utövare en förening får ha utan att förlora sin skattefrihet. I betänkandet föreslås även slopad reklamskatt för ideella föreningar, betydelsefulla administrativa förenklingar samt ett idrottsutövarkonto som gör det möjligt för idrottsutövare att skjuta upp beskattningen av sina idrottsinkomster.