Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Sverige som värdland för internationella organisationer SOU 2006:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige skall vara ett bra värdland för internationell samverkan. I detta betänkande uppmärksammas några problem som har uppstått för mellanstatliga organisationer här i landet. Vissa smärre ändringar föreslås i värdlandsavtalen och i svensk lag. Vidare skisseras konturerna av en mer aktiv svensk värdlandspolitik. Det övergripande syftet är att underlätta för internationella organisationer att lokalisera sig och verka i Sverige.