Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet SOU 2006:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten innehåller följande kapitel: 1 Strukturell diskriminering i rättsväsendet på grund av etnisk och religiös tillhörighet. En introduktion och sammanfattning Jerzy Sarnecki 2 Diskriminering i vittnessammanhang: Resultat från ett social-kognitivt forskningsprojekt Torun Lindholm och Sylvia Bergvall 3 Diskriminering av personer med utländsk bakgrund i rättsväsendet - en kvantitativ analys Johan Kardell 4 Särbehandlas gärningspersoner med utländsk bakgrund vid anmälningar om våldtäkter, grov misshandel och eget bruk av narkotika? Tove Pettersson 5 Representation av religiös och/eller etnisk bakgrund i domar Tove Pettersson 6 Negativ särbehandling i rättskedjans alla led Christian Diesen 7 Ungdomar intagna på särskilda ungdomshem David Shannon 8 Åklagares och advokaters syn på likabehandling i domstolen Helena du Rées 9 "Kulturella försvar", likhet och diskriminering Claes Lernestedt 10 Konstruktionen av en brottsbenägen kategori Anders Pedersson 11 "Brottslighet hos personer födda i Sverige och i utlandet" ur ett strukturellt diskrimineringsperspektiv Jerzy Sarnecki
Laddar...