Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Värdepapper och kontrolluppgifter SOU 2006:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Aktiekontrolluppgiftsutredningen föreslår att Skatteverket ska beräkna vinster och förluster vid försäljning av värdepapper. Detta ska ske genom utökad kontrolluppgiftsskyldighet som dels innebär att uppgiftsskyldigheten för deklaranten förenklas, dels medför att Skatteverket kan få korrekta uppgifter om anskaffningsutgifter för värdepapper. Bakgrund: Antalet personer som äger aktier och andra värdepapper har ökat kraftigt de senaste decennierna. Många som har sålt aktier gör fel när de ska redovisa affärerna i sin självdeklaration. Detta beror bl.a. på att reglerna är komplicerade. Aktiekontrolluppgiftsutredningen tillsattes för att se över om det var möjligt att med hjälp av kontrolluppgifter beräkna kapitalvinster och kapitalförluster.