Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Internationella kasinon i Sverige - En utvärdering SOU 2006:64

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga förekomsten av sociala eller hälsomässiga skadeverkningar - i synnerhet spelberoendeproblem - och brottslighet i samband med den internationella kasinoverksamhet som bedrivs i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall av Svenska Spel (genom dess dotterbolag Casino Cosmopol) med tillstånd av regeringen. Utredningens slutsats är att etableringen av kasinona i sig knappast kan sägas ökat spelberoendeproblematiken. Även om den pågående forskningen om effekterna av kasinoetableringen inte är slutrapporterad, tyder de preliminära resultaten på att det inte finns direkta och tydliga samband mellan kasinoetableringen och spelproblem på de studerade orterna. Utredningen föreslår inga direkta förändringar av regelverket.