Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att se över socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och att föreslå åtgärder för ett bättre stöd. Mot bakgrund av de svårigheter och brister utredningen funnit, föreslås bland annat en tydligare lagstiftning. Därutöver föreslås en rad verktyg för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor. Dessa verktyg syftar bland annat till att insatserna inte ska vara beroende av i vilken kommun man söker hjälp i. Några exempel på sådana verktyg är bedömningsinstrument så att rätt insatser görs utifrån kvinnornas behov, kunskapsbaserade riktlinjer beträffande dessa insatser, ökad möjlighet till att kunna erbjuda olika verksamheter och till skyddat boende. Ytterligare exempel är stöd till kunskaps - och kompetensutveckling för socialtjänstens personal samt en tydligare tillsyn.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...