Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2 SOU 2006:71

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har i uppdrag att föreslå ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. I ett tidigare delbetänkande har utredningen lämnat förslag om ett grundstöd till undersökning och viss förebyggande vård, s.k. tandhälsobesök. Nu lämnas förslag om ett system med tandvård till fast pris samt förslag om ett skydd mot höga kostnader för gruppen 20-64 år. Förslaget innebär att patienten, efter att ha kommit upp i en kostnad om 3 000 kronor, får 50 % subvention på kostnader mellan 3 000 och 25 000 kronor samt 85 % subvention på kostnader över 25 000 kronor. Utredningen lämnar även ett flertal förslag som syftar till att utveckla den statliga styrningen av tandvården, utveckla tandvårdsmarknadens funktionssätt samt stärka patientens ställning. Bilaga 3 finns endast i den tryckta upplagan.