Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete SOU 2006:75

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Jämställdhetsdelegationen för förskolan fick i uppdrag att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i såväl förskola med kommunal huvudman som förskola med enskild huvudman. En utgångspunkt för delegationens uppdrag var att det livslånga lärandet måste ses med ett genusperspektiv i förskolans arbete, så att förlegade könsroller och könsmönster på sikt kan brytas. Till grund för detta arbete har delegationen lagt den skrivning som finns i förskolans läroplan (Lpfö 98). I delegationens delbetänkande Den könade förskolan (SOU 2004:115) konstateras att förskolan precis som skolan har svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Forskning på området visar att förskolan i stället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster kan stärka dessa. I detta betänkande redovisas delegationens förslag och överväganden. De överväganden och förslag som kommit fram bygger i viss utsträckning på delbetänkandet Den könade förskolan (SOU 2004:115).
Laddar...