Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Tyst godkännande - ett nytt sätt att deklarera SOU 2006:89

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Skatteförfarandeutredningen föreslår att deklarationssystemet förenklas. Om de förtryckta uppgifterna är korrekta och tillräckliga för en riktig taxering, så ska deklarationen inte återsändas till Skatteverket eller bekräftas på elektronisk väg (tyst godkännande).