Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

På väg mot en enhetlig mervärdesskatt SOU 2006:90

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår i sitt slutbetänkande mer enhetliga mervärdesskattesatser.