Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Detaljhandel med växtbaserade läkemedel SOU 2006:95

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Avreglering av detaljhandeln med godkända receptfria växtbaserade läkemedel Utredningen om detaljhandel med läkemedel föreslår i sitt delbetänkande att detaljhandel med godkända receptfria växtbaserade läkemedel skall få bedrivas även av andra näringsidkare än Apoteket AB. Sådan verksamhet skall vara tillståndspliktig.