Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En strategi för landsbygdsforskning, Underlag till Landsbygdskommittén SOU 2006:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Landsbygdskommittén (Jo 2004:05) har i uppdrag att utarbeta förslag till strategier för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar landsbygdsutveckling. Några av de mest strategiska och nödvändiga insatsområdena i ett sådant perspektiv är kompetensutveckling, lärande, forskning och utveckling. Enligt direktiven ska Landsbygdskommittén bedöma "Behovet av strategiska forsknings- och utvecklingsinsatser för landsbygds-utveckling liksom inriktningen av befintliga insatser till exempel inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)". Formas och Landsbygdskommittén har tillsammans givit uppdrag till forskarassistent Cecilia Waldenström och professor Erik Westholm att dels bedöma behovet av strategiska forsknings- och utvecklingsinsatser för landsbygdsutveckling dels formulera förslag till forskningsstrategi.
Laddar...