Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Att ta itu med fattigdomen - krediter och garantiers nya roll SOU 2006:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kredit och garantiutredningens betänkande Att ta itu med fattigdomen - krediter och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd. Utredningen analyserar krediter och garantier utifrån de rådande svenska biståndspolitiska målsättningarna.