Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett svenskt fenomen år 2001-2006 SOU 2006:114