Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Trafikinspektionen - en myndighet för säkerhet och skydd SOU 2007:4

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen förordar ett organisationsalternativ som innebär att en ny myndighet, Trafikinspektionen, bildas och att Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen läggs ned, att verksamheterna där förs över till den nya myndigheten och att Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen skiljs från Sjöfartsverket och Vägverket och verksamheterna förs till den nya myndigheten.