Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen SOU 2007:6

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslår utredningen bland annat: - En obligatorisk rätt till målsägandebiträde för sexualbrottsoffer. En behovsprövning kommer att bli nödvändig bara i de fall där offret har utsatts för sexuellt ofredande. - En ny bestämmelse om målsägandebiträde för barn vid grövre brottslighet. Det betyder att när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för ett brott med fängelse i straffskalan ska ett målsägandebiträde förordnas. Barns utsatthet gör att barnets intressen bör tas till vara av en företrädare som enbart har till uppgift att lyssna på och stötta och vägleda barnet under förundersökning och rättegång. - Att åklagarna ska förordna målsägandebiträden under förundersökningen. Åklagaren har bäst kännedom om utredningen och har därför de bästa förutsättningarna för att fatta beslut om förordnande av målsägandebiträde.