Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, Ansvarskommitténs slutbetänkande SOU 2007:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ansvarskommittén har analyserat dagens samhällsorganisation och bedömt om det krävs förändringar av uppgiftsfördelning och struktur för att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att ställas inför.