Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, Ansvarskommitténs slutbetänkande ID-nummer: SOU 2007:10

Ladda ner:

Ansvarskommittén har analyserat dagens samhällsorganisation och bedömt om det krävs förändringar av uppgiftsfördelning och struktur för att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att ställas inför.